prispisti

prispisti
prispìsti intr. 1. priskristi, prilėkti: Prispìto pilnas sodas bičių J. Padėjau medaus – kad prispìto bičių! Ėr. Pilna bakava prispìto musėlių Kv. 2. NdŽ daug prisirinkti, prieiti: Prispìto pilnas kiemas žmonių Jrb. Vargšų būrelis prispito gausiai: daugiau žmonių kaip šakų buvo LzP. Prispìto iš visur merginos Ps. \ spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; užspisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apspisti — apspìsti Š; L 1. tr. K, Rtr apgulti spiečiui, apspiesti: Sode kad apspìto bitės – vos pabėgau Sv. ║ būti spiečiaus apspiestam: Jis apspìtęs visas bičių i stovia išsiskėtęs Jrb. 2. tr. Š, Klk, Šll, Šln, Dkš, Ds, An apstoti iš visų pusių,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspisti — atspìsti intr. 1. J, Rtr ateiti, atskristi spiečiui, atspiesti. 2. sklindant, plintant į visas puses ateiti, pasiekti: Vanduo atspìto į pievas, dirvas par patvynį, t. y. skliundžiumis išėjo upis į platumą J. Tešla kildama atspiñta toli J. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspisti — išspìsti intr. DŽ išėjus iš kur išsklisti, pasipilti: Ko jie te išspìto kai žydo bitės?! Užp. spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspisti — nuspìsti intr. suliesėti, sumenkti, nusilpti: Pyragą ėda, o tokia nuspìtus Sml. Menkas iš jo darbinykas – matai, kad nuspìtęs Klov. Seniau pasninkaudavom i ne tokie nuspìtę buvom Šd. spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspisti — paspìsti intr. 1. DŽ pasklisti, pakrikti, išsivaikščioti: Paspìsti po laukus NdŽ. Paspìto karvės, negaliu susigaudyti Varn. Visi paršai paspìto po kiemą Užp. 2. karštai ko imtis, sukrusti, suskasti: Jis paspìto dirbti NdŽ. spisti; apspisti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praspisti — praspìsti intr. KI152 spiečiant išskristi. spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; užspisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišnybti — prišnỹbti intr. priskristi, prispisti: Atidariau šėpą – gi musių kad prišnybę! Didžiausia knibždėlynė! Šd. šnybti; prišnybti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spisti — spìsti, spiñta (spinsta Kos59, spỹsta), spìto K, Š; L 1. intr. K, LVIII1006, Rtr leisti spiečių, spiesti: Oi, jau bitys spinta, neškiat vandens! Varn. Paskiaus vos ne visi gyventojai sukušo it bitys spisdamos M.Valanč. 2. tr. N, Kv stoti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suspisti — suspìsti intr. 1. Ser spiečiui susimesti, suspiesti. 2. NdŽ, Ser susieiti į būrį, susiburti, susispiesti, susirinkti: Suspinta žmonių rš. | prk.: Iš kur visos tos naujienos suspito šitame vertime? J.Jabl. | refl.: Visos bėdos susispiñta,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užspisti — užspìsti tr. užpulti: Užspìto jįjį vyrai, kam jis išganė pievas J. spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; užspisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”